Annoncering af kantineudbud

Her annoncerer Kantinemægleren udbud for kunder.

Horsens HF & VUC søger en forpagter/kantineoperatør, der ønsker at fortsætte driften af husets kantine samt arrangementer. Kantinen skal være husets naturlige samlingssted for de elever og ansatte, og med fokus på kvalitet og bæredygtighed.

Horsens HF & VUC er åbne overfor idéer til den bedste løsning for fremtidens drift både set i forhold til brugerne og den kommende forpagter. Der er mulighed for at byde ind på opgaven med forskellige løsninger. Det kan være en leveranceløsning med bemanding, en forpagtningsaftale hvor Horsens HF & VUC stiller faciliteter til rådighed til madleverancer ud af huset, mod en forpagtningsafgift, eller en helt 3. løsning. Horsens HF & VUC vil yde et tilskud til driften på kr. 200.000 pr. år ekskl. moms. Opgaven er omfattet af ”Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse”, jf. lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002. Ny forpagter ønskes pr. 1. marts 2022.

Der er besigtigelse af faciliteter d. 24/11 2021 kl. 14.00 – Tilmelding nødvendig på mail.

Udbudsmateriale kan fremsendes 19/11.