Driftsanalyser og implementering

Driftsanalyser

Kantinemægleren opererer i udgangspunktet med to forskellige typer af analyser til kunder, som driver deres kantine med eget personale.

Totalanalyser

En totalanalyse er en gennemgribende analyse, hvor den totale kantinedrifts mange facetter bliver analyseret og vurderet, med udgangspunkt i en række besigtigelser og en tæt dialog med personalet i kantinen.

Der kan efter aftale sættes særlig fokus på udvalgte områder.

Der udarbejdes en detaljeret rapport, der indeholder et velgennemarbejdet beslutningsgrundlag med forslag til optimering af bl.a. :

 • Madkvalitet
 • Sortiment
 • Service
 • Indretning
 • Ressourceforbrug
 • Indkøb
 • Personalesammensætning
 • Organisering
 • Betalingssystemer
 • Bestillingssystemer
 • Administrative systemer

Der udarbejdes endvidere økonomimodeller for den optimale driftsmodel i kantinen eller storkøkkenet.

Sådanne analyser strækker sig typisk over 2-4 måneder afhængig af kantinens størrelse.

Minianalyser

En anden type af analyser er af mindre omfattende karakter, og baseres på færre besigtigelser og som følge deraf en mere begrænset dialog med personalet i det aktuelle kantinekøkken.

Der fokuseres, vurderes og fremsættes optimeringsforslag på de problemstillinger som er indlysende og ofte defineret af vores kunde.

Men alle observerede forhold, som kan medvirke til at forringe kantineproduktet og kantinedriften vil blive kommenteret kort med forslag til optimering. 

Denne analyseform resulterer i en mere kortfattet og mindre detaljeret rapport, men fremkommer alligevel med en række forslag til optimering både på de områder som er umiddelbart tilgængelige, og de områder som bliver en del af mere langsigtede mål.

Sådanne analyser strækker sig typisk over 4-6 uger.

Implementeringsassistance efter driftsanalyser

I forbindelse med analyse af driften i en kantine fremkommer en række forslag til optimering, som skal omsættes til praktik for at opnå den tiltænkte effekt.

For at komme fra idéplan til implementering anbefaler vi, at der udarbejdes en handlingsplan som tager det fornødne hensyn til virksomhedens aktuelle situation og dermed i hvilken rækkefølge tiltagene skal iværksættes.

Kantinemægleren bistår gerne med råd og vejledning i denne planlægningsproces.

Efterfølgende yder vi, efter kundens ønske, support i forbindelse med den praktiske implementering af:

 • Nye koncepter
 • Projektstyring
 • Udarbejdelse af styreredskaber
 • Nye administrative rutiner
 • Revideret eller nyt egenkontrol program

Er der brug for opkvalificering af medarbejderne kan vi også være behjælpelige på det felt og afholder gerne inspirationskurser eller byder på dage, hvor en professionel kok går med i køkkenet og inspirerer det eksisterende personale.