Nyindretning eller tilpasning af eksisterende køkken og kantinefaciliteter

Kantinemægleren rådgiver omkring indretning af køkkener, serveringsområder og spisefaciliteter.

Vi kan være jer behjælpelige uanset om I står med et allerede udarbejdet skitseforslag i hånden, hvor I ønsker indretningen og udstyrsdisponeringen kvalitetssikret, eller I skal i gang med projektet.

Indretning af køkkenfaciliteter

I forbindelse med ombygning af et eksisterende køkken eller etablering af et nyt køkken

  1.  udarbejder vi skitser med indretningsforslag samt prisoverslag på udstyreller
  2. foretager vurdering af et allerede udarbejdet forslag til indretning

På baggrund af vores praktiske erfaring indrettes køkkenerne med henblik på fleksibilitet, godt arbejdsmiljø og rationelle arbejdsgange, i forhold til den tiltænkte produktionsmængde, art og form, samt eventuelle fremtidige scenarier.

Vi ved, at en rationel indretning med et godt flow og korrekt udstyrsdisponering reducerer personaleomkostninger, når køkkenet skal i drift.

Vi ved, at det rette udstyr, gode arbejdsstillinger og samhørighed mellem arbejdsstationerne i køkkenet er et godt udgangspunkt for et godt arbejdsmiljø.

Vi kender Fødevarestyrelsens krav, og sikrer, at indretningsforslagene lever op til deres til enhver tid gældende krav til køkkeners indretning og udstyr. Vores force er, at vi ikke har salg af udstyr på dagsordenen, men disponerer det der er brug for – ikke mere.

Forud for byggeprojektets igangsætning kan Kantinemægleren udarbejde kravspecifikation til tilbudsindhentning samt foretage vurdering af indkomne tilbud på køkkenudstyr.

Indretning af serveringsområde

I forbindelse med ombygning af et eksisterende kantineudsalgsområde eller etablering af et nyt område, udarbejder vi skitser med indretningsforslag samt prisoverslag på udstyr.

Udsalgsområdet indrettes med øje for optimal præsentation og et logisk flow.

Vi ved, at det er vigtigt at minimere kø ved forsyningsstederne og betalingsstationen, så kunderne kan bruge deres pause på samvær med kolleger og tid til maden i stedet for at stå i kø.

Vi ved, at madens præsentation er væsentlig for kundernes totale spiseoplevelse og kantinepersonalets tilfredshed med produktet.

Vi skaber maksimal plads og eksponeringsmuligheder for maden og tænker i reduktion af madspild i forbindelse med præsentationen, indenfor de eksisterende fysiske rammer.

Vi sikrer endvidere, at indretningsforslagene lever op til Fødevaremyndighedernes til enhver tid gældende krav til opbevaring og salg af fødevarer.

I forbindelse med indretningen af udsalgsområdet rådgiver vi selvfølgelig også med henblik på at finde den betalingsløsning, der vil være optimal for netop jer.

Indretning af spiseområde

I forbindelse med indretning i et eksisterende eller nyt spiseområde kommer vi med forslag til en indretning der tilgodeser jeres ønsker til kapacitet, stil og funktionalitet. Vi samarbejder i disse opgaver med et anerkendt dansk indretningsfirma.

Som indikation til jer udarbejder vi en pris baseret på gængse møbler og lamper efter jeres ønsker.

Med udgangspunkt i jeres ønsker rådgiver vi jer i forhold til farvemiks, materialevalg og belysning.

Vi ved, at spiseområdet ofte skal anvendes til andre formål end den daglige morgen- og frokost, og vi tager hensyn hertil.

Vi ved også, at der kan være behov for afsnitsvise miljøer i spiselokalet – det kan være til afrydning, affald, kaffe øer, køleskabe til take away o.lign., som vi inkorporerer på æstetisk vis, så det bliver et homogent udtryk, der møder gæsterne.

Vi udarbejder skitser til indretning i 2D med mulighed for at se forskellige opstillinger og farvevalg. Samtidig anviser vi lokationer, hvor I kan se udvalgt interiør (borde, stole, lamper), ligesom vi kan henvise til producenter af interiør for inspiration.

Hvis ønsket, kan vi udarbejde kravspecifikation med henblik på at indhente tilbud til jer.