Kantineudbud ved Alfa Laval Copenhagen

Allan Schösler udtaler:

”Grunden til at det overhovedet blev aktuelt at anvende en ekstern faglig rådgiver i forbindelse med udbuddet var, at der var brug for en køkkenfaglig sparringspartner, som kunne gennemskue hvorledes et udbudsmateriale til lige præcis et kantineudbud, som er en lidt kompliceret sag, skulle bygges op og hvorledes tilbuddene skulle vurderes. Samtidig var det også et spørgsmål om at anvende egne ressourcer bedst muligt”.

”Når valget faldt på Kantinemægleren skyldtes det, at Alfa Laval Kolding, som tidligere har benyttet Kantinemægleren til kantineudbud, anbefalede dem til opgaven af Alfa Laval Copenhagen i Søborg”.

”Den udbudsrunde, som Alfa Laval Copenhagen har gennemgået sammen med Kantinemægleren, har været konstruktiv, effektiv og udbytterig. Der er stor tilfredshed med valgte leverandør, som opfylder kravspecifikationen fuldt ud i et åbent og ærligt samarbejde.

”Set i lyset af den faglige rådgivning, som Kantinemægleren har budt ind med, er pengene hertil godt givet ud. Det er småpenge i forhold til resultatet, og i et kommende udbud vil Alfa Laval Copenhagen gøre brug af denne faglige ekspertise igen.”.

”Alfa Laval Copenhagen har valgt, efter at kontrakten var underskrevet med den nye leverandør, at lave en kontraktstyringsaftale med Kantinemægleren, som igennem et halvt år har fulgt op på, at der leveres i forhold til det aftalte. Denne ydelse har givet Alfa Laval Copenhagen værdifulde vurderinger – nøgterne og objektive – af det leverede produkt og medvirket til at sikre at aftalen overholdes”.