Kontraktstyring

 • DLG
 • NOVI
 • UCN
 • UC SYD
 • Københavns Universitet – Campus City og Søndre Campus
 • Metropolskolerne – 5 kantiner
 • Filmskolen
 • Danmarks Journalisthøjskole
 • Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
 • Widex
 • Deloitte – 7 kantiner
 • Bestseller – 4 kantiner
 • Alfa Laval
 • Kombit