Kontraktstyring

  • DLG
  • NOVI
  • UCN
  • UC SYD
  • Københavns Universitet – Campus City og Søndre Campus
  • Metropolskolerne – 5 kantiner
  • Filmskolen
  • Danmarks Journalisthøjskole
  • Direktoratet for Kriminalforsorgen
  • Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
  • Widex
  • Deloitte – 7 kantiner
  • Bestseller – 4 kantiner
  • Alfa Laval
  • Kombit