Rådgivning om valg af kantinedriftsløsning samt rådgivning på andre service områder

Ud over vores kerneydelser (udliciteringer, analyser, kontraktstyring og indretning) tilbyder vi diverse ad hoc opgaver i relation til drift og økonomi.

Det kan f.eks. være:

  • Udarbejdelse af kalkulationer som beslutningsgrundlag for fremtidig drift
  • Udarbejdelse af systemer til nye administrative rutiner
  • Gennemførelse af spørgeundersøgelser
  • Udarbejdelse eller kvalitetssikring af egenkontrol
  • Udarbejdelse af flowplaner mv.
  • Inspirationskurser
  • Madspildsprojekter

Kort sagt alt hvad der relaterer sig til kantinedrift.

Opgaverne udføres efter aftalt pris eller på timebasis afhængig af opgavens art og omfang.

Madspildsprojekter

Lige nu oplever vi, at madspild har stor bevågenhed, og at der er stor interesse for at arbejde med at reducere madspild.

Kantinemægleren gennemfører madspildsprojekter i tæt samarbejde med vores kunder.

Madspildsprojekter kan med fordel gennemføres med jævne mellemrum indtil alle ansatte har fået rutinerne og tankegangen ind under huden. Vi kan være med en eller flere gange efter ønske.

Ved at gennemføre madspildsprojekter bidrager vi alle til at anvende verdens ressourcer med omtanke og drifte vores kantiner med lavest mulige omkostninger til både råvarer og personale.

Når vi gennemfører et madspildsprojekt, inddrager vi ikke bare personalet i kantinen, men også de som spiser i kantinen.

Vi er naturligvis inspirator i forhold til kantinepersonalet og vejleder dem i, hvorledes de kan anvende råvarer næsten 100%, hvordan rester der kan (gen)anvendes forsvarligt, hvorledes der skal planlægges og hvilke anretningsprincipper de skal anvende for at minimere spildet.

Vi er behjælpelige med information til brugerne i kantinen, og vi laver analysearbejdet før og efter et madspildsprojekt, samt synliggør de resultater der er opnået ved at sætte fokus på emnet.