Udbud/udlicitation samt kontraktopfølgning

Kantinemægleren gennemfører udbud for private virksomheder og offentlige institutioner.

Kantinemægleren har mange års erfaring med at varetage udbudsopgaver. Vi laver kundetilpassede løsninger, hvor vi fokuserer på de ønsker I har, samtidig med at vi sikrer, at der udarbejdes et totalt og retvisende udbudsmateriale, som overholder gældende love og regler.

Vi har et stort kendskab til markedet, branchens aktører og tidens trends. Dette giver jer som en kunde en tryghed i at finde den helt rigtige samarbejdspartner.

Det er vores opgave at drive udbudsprocessen og skabe langvarige samarbejdsaftaler, hvor det gode samarbejde mellem kunde og leverandør prioriteres.

Vi står inde for, at der afgives reelt sammenlignelige tilbud og at analysen af tilbud og udvælgelse af fremtidig leverandør sker på absolut kvalificeret vis. Således får vores kunder den løsning, som er optimal for dem.

Et udbudsforløb i samarbejde med Kantinemægleren sikrer:

  • Et gennemarbejdet og kundetilpasset udbudsmateriale
  • Garanti for at love, regler og EU-direktivers krav overholdes (gælder offentlige institutioner)
  • Et udbudsforløb med tæt dialog mellem kunden og Kantinemægleren
  • Professionel rådgivning vedrørende differentieret budgetmodeller
  • En retvisende, gennemskuelig og detaljeret evaluering af indkomne tilbud, hvor vi forholder os til sammenhænge og sandsynligheden i tilbuddene
  • Et gennemarbejdet beslutningsgrundlag for den fremtidige samarbejdsaftale.
  • Kontraktstyring og kontrolbesøg, som sikrer, at der leveres det aftalte.

Kontraktstyring = Kvalitetssikring

Det er altid vigtigt, at der følges op på den aftale, der er lavet mellem kunde og leverandør. Vi har gennem mange år erfaret, at professionel kontraktstyring bevirker, at der er sammenhæng mellem de tilbudte ydelser, den aftalte kvalitet og pris.

Vi hjælper mange af vores kunder i forbindelse med kontraktstyring.

I praksis foretager vi kontrolbesøg og observerer den leverede kvalitet. Disse kontroller foregår efter aftale og kan være med både en fast eller variabel frekvens. Efter hver kontrol udarbejder vi en kontrolrapport indeholdende alle vores observationer samt anbefalinger. Er der væsentlige mangler i forhold til det aftalte, gennemfører vi kort tid efter en opfølgningskontrol. Såfremt leverandøren ikke leverer som aftalt, bistår Kantinemægleren gerne dialogen med leverandøren omkring tvivlsspørgsmål og kontraktuelle spørgsmål.

Den eksterne kontrol motiverer den valgte leverandør til at levere et konstant og tilfredsstillende kvalitetsniveau.

Vores kontroller er uvildige og vurderer den leverede kvalitet i forhold til det aftalte.