Ydelser – hvad laver vi?

Mad, service og kvalitet i en kantine er genstand for stor opmærksomhed fra både de de daglige brugere og gæster af huset.

For at opnå og fastholde succes er der behov for professionel fagkundskab og professionelle forretningsmæssige færdigheder indenfor både produkt, service, sundhed og økonomi samt overholdelse af love og regler.

Kantinemægleren indgår som kompetent samarbejdspartner, og opgaverne udføres til kalkuleret pris eller på timebasis afhængig af opgavens art og omfang.

Læs mere: